Share Code Forum Wap4 Tiaxgame.tk

Chức Năng:
- Đăng ký, đăng nhập
- Mail
- Chat
- Bbcode and Smile
- Online
- Forum and function other
- ... và rất nhiều chức năng khác


Hướng Dẫn:
- Upload tất cả các file trong code lên wap4.co
- Copy main-list-file dán vào main list file
- Upload style.css vào thư mục css

Link Tải:

Chúc mọi người thành công!

0 nhận xét trong bài "Share Code Forum Wap4 Tiaxgame.tk"

Đăng nhận xét